Vol326古典韵味旗袍配超薄肉丝裤袜性感写真40P小热巴美媛馆

Vol326古典韵味旗袍配超薄肉丝裤袜性感写真40P小热巴美媛馆

凡人身长短肥瘦,骨节各有大小,故不可以一法取,宜各以其自夫、尺、寸为度。大抵少阴伤寒,多因劳欲损伤肾经而致,切不可妄投凉药。

寒多热少者,则以甘温之晶少佐辛凉,热多寒少者,则以辛凉之品少佐甘温。今人不知五味与干姜并用之妙,又不解其与表散药并用则有敛而不敛之权,执定表邪禁用之说,置而不用,无怪乎治咳者之百无一效也。

或伤寒之热未已,再遇温热,变为温毒。如病在里而反汗之,则表益虚而里益实矣,或为?

刺入三分,不可灸。九十岁肾气焦,四藏经脉空虚。

伤寒无汗,何以明之。 有汗而渴属阳明,白虎汤加人参,便实者宜下之。

膀胱不利为癃,不约为遗溺。《服石论》云∶凡服药之本,必须命其病者正意深信,不得于中持疑更怀他念。

Leave a Reply